HMS

Vi tar HMS på alvor. UVR er opptatt av sikkerheten til både kunder, ansatte og underleverandører.

I Ullevål Vaktmester & Renholdsservice er vi meget opptatt av sikkerheten til både kunder, ansatte og underleverandører. Dette innebærer blant annet at alle ansatte og underleverandører på områder hvor dette er nødvendig, er sertifisert gjennom kurs i ”Varme arbeider”.

Kurs i varme arbeider

  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brann og brannslukking
  • Valg av slukkemiddeler
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Fallsikringskurs

Det er i tillegg gjennomført kurs i fallsikring for ansatte som jobber på tak og med fasadevask og vinduspuss.

Ansvarsforsikring

Ullevål Vaktmester & Renholdsservice garanterer at både vi og våre underleverandører har ansvarsforsikring.

Renholdskort og byggekort

Alle renholdere i UVR har renholdskort som de kan fremvise ved forespørsel. Alle ansatte i UVR som jobber på byggeplasser har byggekort som de kan fremvise ved forespørsel.