UVR hjelper deg med alt innen vaktmester-tjenester! | UVR - Ullevål Vaktmester og Renholdsservice AS
Vaktmestertjenester

UVR hjelper deg med alt innen vaktmester-tjenester!

Ullevål Vaktmester & Renholdsservice AS har en egen instruks som alle ansatte jobber etter. Instruksen inneholder bl.a. sjekkpunkter som:

  • Generell inspeksjon av eiendommen
  • Skifte av defekte pærer/lysrør
  • Kontroll av dører (smøring/justering)
  • Kontroll av tekniske installasjoner
  • Avfallshåndtering
  • Feiing m.m.

Grøntarbeid

Vi sørger både plenklipp, kantklipp og beskjæring av busker og hekker. I tillegg vil vi påse at det er gjødslet tilfredstillende. Dukker det opp ugress og løv, fjerner vi det også!

Drift av fyringsanlegg

Vi har nødvendig erfaring i drift av mange ulike fyringsanlegg. Dette gjelder både elektriske og dieseldrevne fyringsanlegg.

Drift av ventilasjon

Når det gjelder drift av ventilasjonsanlegg har UVR kompetanse på dette og sørger for vedlikehold og bytte av filter ved behov. Normalt vil imidlertid mange slike anlegg være knyttet opp mot serviceavtaler gjennom leverandører.

Rydding

UVR vil påse at eiendommen til enhver tid ser representativ ut. Vi sørger for at det er pent og ryddig på eiendommen. På forespørsel og ved behov sørger vi for henting og levering av avfallscontainer.

Bortkjøring

Skulle det i forbindelse med enkeltoppdrag være behov for bortkjøring av uønskede ting, så har UVR ressurser og utstyr til å håndtere dette.

Snørydding

UVR har utstyret som trengs til snørydding på eiendommen, enten det gjelder snørydding med traktor, snøfreser eller snøskuffe og biståpr med salting og strøing av fortauer og andre glatte partier.

Generelt vedlikehold

Våre ansatte er proaktive når det kommer til å overvåke eiendommen. Dersom det oppdages forhold som burde vært utbedret (for eksempel taktekking) varsler vi om dette, og utbedrer på oppdrag. Du er derfor sikret at eiendommen ikke forfaller, men tvert i mot øker i verdi! Her kan vi bistå enten med egne krefter eller underleverandører på snekring, muring, maling, sveising etc.

Feiing

I mange garasjeanlegg er det ofte for dårlig, eller direkte manglende dekke, for å hindre støv. Ubehandlede garasjedekker er følgelig en betydelig støvkilde. Når UVR utfører feiing av garasjer og uteanlegg (vår- og sommerrengjøring) gjør vi det ved hjelp av maskinelt utstyr med støvdemping.